Hygien

Var studio lägger stor vikt pa hygien. Vi prioriterar klienternas säkerhet och tillfredställelse. Nedan framgar vad som gäller i var studio.

Nalar använda till tatueringen och percingen är engangsartiklar och lägges efter varje behandling i en speciell behallare som hämtas av ett profesionell företag som sysslar med transporten och förstöringen av använda medicinska instrument.

Instrument som ska användas till behandlingen desinficieras kemiskt genom att använda preparat SEKUSEPT PULVER fran ECOLAB. Nästa steg i steriliseringsprocessen av instrument är att bada dem i ultraljudbadet.

Sista steget är sterilisering i AUTOKLAVEN.

Varje intrument är förpackat i MEDIPACK som innehaller autoklaveringsbeviset och öppnas vid närvaro av klienten strax innan behandling. Till handssterilisering använder vi preparat SKINMAN SCURB fran ECOLAB. Varje behandling är utförd med engangs latexhandskar.

Alla ytor i var studio är desinficierade. Under tiden mellan behandlingar samt pa nätterna sätter vi pa ULTRAVIOLET lampor som fungerar bakteriedödande.

Att följa ovanstaende föreskrifter och klienternas hälsa är vart yrkes och moralisk skyldighet.

Hälsningar