Tatuering

Vad ar tatuering? Människa har nästan alltid betraktat sin kropp som ett oavslutat verk. För manga ar sedan människor som levde langt i fran varanda var överens om att tatuering var nagot djupare än vad man föreställde sig eftersom färger och pigmenter gar inte genom skinnet utan snarare kommer fran skälen.

Tatuering är relativt en ny tradition i den här delen av världen eftersom först i början pa nittonhundra talet som vita människor ater upptäckte konsten att dekorera sin kropp. Tekniken var känd tidigare men betraktades länge som barbarisk och primitiv.

Tatureringen blev populär tack vare vissa konstnärer som genom sina ideer och fantasier skapade konst av människotatueringen. Kort sagt kroppen för människa är som kläder, man fick av var Gud, oavsett vem den här människan än var. V bör sköta var kropp och ge den sadan karaktär sa att vi ska vara nöjda med oss själva.

Sa res er över verkligen och ropa att Hjärnan och Kropp är en enhet!

Piercing

PIERCING - Earrings in their traditional form are generally accepted as a form of body adornment.It has become one of the main markers in a widely accuring style of body modification. Among us are people for whom Piercing has become an art which brings such form, deeply rooted in the subconscious and creating a conclusion of man's desires, longings and imaginations, to life... The most important goal of this transformation is to see your body as an unfinished masterpiece. Because that is how our ancestors saw it, our creator gave us this shell for us to feel "at home" in it. We come across all different kinds of piercings through the ages in almost every ethnic culture. Piercing is a great tool for showing personality types and the character of the doing.

STONEHEADS Studio does a majority of piercings,starting with the traditional and most popular: EAR: Standard Lobe, Conch, Tragus, Tunnels, Rook, Daith, Helix, Industrial... EYEBROW: Standard Eyebrow,Horizontal Eyebrow,Eyebrow Ring, Anti Eyebrow... NASAL: Standard Nostrill, Septum,Bridge, Nasallang, Vertical Bridge... LIP: Standard Labret, Lip Ring,Madonna, Horizontal Lips, Lowbrets... etc. to the less popular and more complicated: Genital: Christina, Isabella, Clitoral, Apadravya, Ampallang, Frenum, Gulche, Prince Albert, Dydoe... and much much more. We use WILDCAT jewelry, they are of the best quality and used by most piercers around the world. As people who are involved in this form of modification would say "the only boundry is your own imagination"