Regulamin Studia

Regulamin Studia

REGULAMIN STUDIO STONEHEADS TATTOO & PIERCING GDAŃSK

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu studio.
 2. Zasady dotyczące zapisów:
  2.1. Rezerwacji terminu tatuowania można dokonać osobiście w studio, poprzez Facebooka, Instagrama lub mailowo.
  2.2. Każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie. Jego cena zależy od wielkości i skomplikowania projektu oraz czasu potrzebnego na wykonanie wzoru lub indywidualnie ustalonej uprzednio kwoty. Wyceny dokonuje studio lub Artysta indywidualnie.
  2.3. Termin tatuowania określany jest przy zapisie.
  2.4. Aby dokonać rezerwacji terminu, należy dokonać wpłaty zadatku osobiście w studio bądź poprzez przelew bankowy, do którego dane można uzyskać poprzez kontakt ze studio bądź Artystą.  Kwotę zadatku należy uiścić w terminie nie później niż  2. dni roboczych od czasu obustronnego ustalenia terminu sesji.
  2.5. Minimalna kwota bezzwrotnego zadatku wynosi 100 zł, lecz w zależności od wielkości projektu czy czasu wykonania tatuażu może być ona większa.
  2.5. Zadatek pobiera studio w imieniu Artysty bądź Artysta bezpośrednio.
  2.6. Dokonanie zadatku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu studio Stoneheads Tattoo & Piercing Gdańsk oraz zawartych w nim warunków.
  2.7 Zwrot zadatku jest możliwy w przypadku winy ze strony studia lub Artysty 
 3. 2.8 Zwroty zadatku w przypadkach innych niż wina ze strony studia lub Artysty  będą rozpatrywane indywidualnnie
  2.9. Termin tatuawania można zmienić bez straty zadatku jednokrotnie, maksymalnie do 48. godzin (2 dni) przed ustalonym terminem tatuowania. Zmiana terminu w okresie krótszym niż 2 dni jest jednoznaczna z utratą wcześniej wpłaconego zadatku.
  2.10. Nie dotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku.
  2.11. Artysta ma prawo do odwołania bądź zmiany terminu spotkania, jeśli na ciele pojawiły się zmiany uniemożliwiające wykonanie tatuażu bądź stan fizyczny klienta, tudzież stan skóry uniemożliwia wykonanie zabiegu.
  2.12. Zmiana terminu niewynikająca z winy artysty również może skutkować stratą zadatku. 
 4. Zasady dotyczące projektu tatuażu oraz jego wykonania:
  3.1. Przygotowany projekt i tatuaż jest objęty prawami autorskimi. Kopiowanie jest ściśle zabronione.
  3.2. Artysta interpretuje projekt tatuażu na podstawie opisu, przykładów lub referencji klienta. Tym samym klient ma prawo do bezpłatnych konsultacji w sprawie projektu w studio bądź poprzez bezpośredni konktakt z Artystą.
  3.3. Projekt może podlegać korekcie w dniu wykonaniu tatuażu. Wykonywanie poprawek oraz dopasowywanie projektu wliczane jest w czas sesji.
  3.4. Projekt tatuażu przedstawiany jest w dniu wykonywania zabiegu. W szczególnych sytuacjach możliwe jest przedstawienie projektu we wcześniejszym terminie, wymaga to jednak  indywidualnych ustaleń z Artystą i warunków jego pracy.
  3.5. W sytuacji, w której klient domaga się tatuażu innego niż omawiany w dniu zapisu, Artysta ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
  3.6. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy może różnić się od prezentowanego wzoru.
  3.7. Artysta ma prawo do modyfikowania ustalonego wzoru w trakcie zabiegu, jeśli jego zdaniem jest to konieczne i w sposób klarowny uzgodni to z klientem.
  3.8. Artysta nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się tkanki skórnej. 
 5. Zasady panujące w studio:
  4.1. Przed przystąpieniem do zabiegu klient jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia „Formularza dla klienta potwierdzającego zgodę na wykonanie zabiegu.” za okazaniem dowodu tożsamości. Oświadczenie znajduje się w studio i klient wypełnia je przed sesją.
  4.2. Studio zapewnia odpowiednią higienę pracy panującą w studio i sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
  4.3. Klient podczas wykonywania zabiegu nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub/i innych środków psychoaktywnych lub odurzających.
  4.4. Jeżeli Artysta wyrazi zgodę, klient może przyprowadzić ze sobą osobę towarzyszącą w wyjątkowych przypadkach. W sytuacji niewymagającej osoby towarzyszącej podczas zabiegu w pokoju zabiegowym mogą znajdować się tylko osoby poddające się zabiegowi.
  4.5. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych lub odurzających.
  4.6. Bezwzględnie zabrania się dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na stanowisku Artysty.
  4.7. Zabrania się spożywania posiłków w miejscu wykonywania zabiegu. Zakaz obejmuje całe pomieszczenie zabiegowe, posiłki spożywać można w poczekalni.
  4.8. W przypadku gdy tatuaż wymaga ściągniecia ubrania, klient ma prawo prosić o wydzielenie miejsca zabiegowego za pomocą parawanu. W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia skóry, w miejscu tatuażu, Artysta ma prawo zażądać odsłonięcia większej części ciała bądź zdjęcia danego ubrania/bielizny aby usprawnić pracę.
  4.9. Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy tattoo@tattoo.gdansk.pl lub na stronie na Facebooku znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/StoneheadsTattoo. W innym przypadku roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.
 6. Studio wykonuje zabiegi osobom niepełnoletnim tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego
  W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest obecność opiekuna prawnego przy zapisie, podpisywaniu zgody i samym zabiegu. Dopuszczalna jest zgoda pisemna opiekuna prawnego, lecz osoba taka musi mieć ukończone 16 lat(TYLKO w przypadku piercingu). W przypadku tatuażu osoba musi mieć ukończone 17 lat i zabieg musi być wykonany W OBECNOŚCI rodzica lub opiekuna prawnego. Wymagany jest dokument potwierdzający powiązania między danymi osobami.
 7. Artysta jest upoważniony do odmówienia tatuażu osobie niepełnoletniej bez podania przyczyny.
 8. Zabieg wykonywany jest dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
  Artysta nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu lub złej pielęgnacji świeżego tatuażu czy przekłucia.
 9. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym.
  Tatuaż stanowi towar wykonywany na zamówienie, opłata nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku znaczącego ubytku w tatuażu:
  – przysługuje darmowa poprawka danego fragmentu (z wyjątkiem dłoni, palców praz wierzchniej części stóp lub w przypadku tatuażu na bliznach lub niestosowania się do zaleceń tatuażysty) po pełnym wygojeniu tatuażu, lecz nie później niż na 90 dni (3 miesiące) od wykonania go. 
 11. Artysta może przerwać wykonywanie zabiegu, jeśli:
  – samopoczucie klienta widocznie się pogorszy lub stan jego skóry może wpłynąć na tatuaż.
 12. Wykonanie tatuażu i piercingu wiąże się ze zgodą na wykonanie zdjęcia po skończonym zabiegu.
  10.1. Artysta ma prawo do wykonania zdjęcia lub filmu uwieczniającego dany tatuaż lub przekłucie oraz ewentualną publikację w prasie, portalach społecznościowych oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych.
  10.2. Zdjęcia niektórych miejsc, taki jak np. biodra, mostek, żebra, itp. często wymagają odsłonięcia miejsc intymnych aby poprawnie ukazać cały tatuaż. Akceptując regulamin zobowiązujesz się do prezentowania tatuażu podczas wykonywania zdjęcia w sposób wskazany przez artystę. Artysta zobowiązuję się do publikacji tatuażu w sposób nie ukazujący bezpośrednio miejsc intymnych lub nieocenzurowanych.
  10.3. Studio i Artysta zastrzegają sobie prawa autorskie do wykonanych zdjęć oraz zdjęć prac przesłanych przez klientów.
 13. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad gojenia świeżego tatuażu/przekłucia.
  11.1. Zalecany proces gojenia i pielęgnacji przekazywany jest przez Artystę po wykonanym zabiegu w formie ustnej oraz pisemnej.
  11.2. Studio dysponuje kosmetykami szczególnie przeznaczonymi do pielęgnacji świeżego tatuażu i piercingu.
  11.3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie występującą migrację kolczyków, komplikacje wynikające z zahaczenia kolczyka lub zaniedbania związane z pielęgnacją i higieną rany.
  11.4. Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
  11.5. Studio zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu i piercingu. Konsultacje po innym piercerze lub w przypadku niestosowanie się do zaleceń są płatne.
  11.6. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu lub piercingu należy kontaktować się z nami osobiście, telefonicznie, poprzez Facebooka lub Instagram lub droga mailową bądź bezpośrednio z Artystą.
  11.7. Po całkowitym zagojeniu się tatuażu zalecane jest stawienie się w studiu, celem kontroli.
  11.8. Zarówno tatuażysta jak i piercer ma prawo odmówić wykonania zabiegu bez podania przyczyny.
  11.9 Wykonując tatuaż na ciężko gojących się miejscach(palce, wierzch dłoni, wierzch stóp, ucho, twarz, warga) oraz na bliznach i zmianach skórnych studio nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne wybicie lub nie przyjęcie się tuszu, słabe gojenie oraz infekcje a każda poprawka w takiej sytuacji jest odpłatna.
 1. Vouchery
  12.1. Vouchery upominkowy może być realizowany wyłącznie na usługi studio Stoneheads Tatoo & Piercing Gdańsk
  12.2. Voucher na wykonanie zabiegu można zakupić osobiście w studio, a ich wartość minimalna wynosi 100 zł lub na naszej stronie w zakładce https://tattoo.gdansk.pl/produkt/voucher/
  12.3. Od momentu przekazania vouchera nabywcy, studio nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
  12.4. Voucher można wykorzystać na wykonanie tatuażu lub piercingu, a data jego ważności upływa po terminie 12. miesięcy od daty zakupu.
  12.5. Voucher może zostać przekazany innej osobie, jednak uprzednio należy to skonsultować ze studio.
  12.6. Voucher upominkowy może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę.
  12.7. Gdy wartość usługi jest niższa niż na kwocie Vouchera, klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.
  12.8. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

STUDIO NIE ODPOWIADA ZA INDYWIDUALNE USTALENIA Z TATUATOREM LUB PIERCERKĄ, KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU I JEGO WARUNKÓW.