Piercing

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i mają więcej niż 16 lat muszą przyjść do studio z wypełnioną zgodą opiekuna prawnego/rodzica.

Wzór zgody opiekuna do pobrania znajduje się TUTAJ.

Osoby mające mniej niż 16 lat muszą przyjść do studio z rodzicem/opiekunem prawnym, który na miejscu wypełni stosowną zgodę.

Minimalny wiek na przekłucia:

  • Płatki uszu – 7 lat
  • Przekłucia intymne, w tym sutki – 18 lat